ที่ตั้ง/แผนผัง

สพม.22
42 ถนนปิยะมหาราชาลัย ตำบลในเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-513973 โทรสาร 042-513940

ขอเส้นทางไปที่ สพม.22

...