ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายจักราวุธ สอนโกษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา